Finance & Control

“Een upswing in de markt zien we aankomen en we
 kunnen er direct op inspelen!”

Van knopen tellen naar vol in controle
Met de analyse-skills van Worxflow ontstijg je de waan van de dag. Je hebt de toekomst in beeld en kunt hier bijtijds op inspelen.


Een forecast op data
Voorspellingen over de komende weken of maanden kunnen niet alleen op onderbuikgevoel gebaseerd zijn. Met Worxflow benut je de aanwezige data om te komen tot een betrouwbaarder beeld.


Contractmanagement in de lijn
Volledig compliant aan de slag; een contractmanagement dat zorgt dat alle partijen de afspraken nakomen die zijn gemaakt. 


Geen losse eindjes
Werken volgens afspraak en complexe wet- en regelgeving is niet altijd eenvoudig voor een drukke organisatie. Worxflow zorgt met vloeiende werkprocessen dat er geen kansen of afspraken binnen de organisatie verloren gaan. 


Van funnel naar flow
Veel inspanningen binnen de organisatie worden gedaan voor één match. Worxflow ondersteunt optimaal om die investering meerdere keren te verzilveren, zodat er een krachtige loop ontstaan in het talentmanagement.

Testimonials

"We hebben een mooie groeiambitie, waarbij kwaliteit voorop staat. In beide opzichten ondersteunt Worxflow hierbij." 


VERHOEVE


"Het tijdperk vóór Worxflow bestond uit Excel-lijstjes, een fysiek planboard en statusupdates via de mail." AP SUPPORT